متراز نت و بروت معانی و کاربرد آن در خرید ملک

18تیر1401
0 نظر
متراز نت و بروت معانی و کاربرد آن در خرید ملک

متراز نت و بروت معانی و کاربرد آن در خرید ملک

متراز نت و بروت معانی و کاربرد آن در خرید ملک

یکی از مهم ترین موضوعات که در خریـد ملک در ترکیه باید بدان توجه داشت متراژ می باشد.
بسیاری از مواقع پیش آمده است که شخصی آپارتمانی ۱۲۰ متری خریداری نموده است ولی وقتی اطرافیـان بـه آن آپارتمان می رونـد بـا تعجب می گویند اینجـا کـه ۹۰ متـر هـم نیست! دلیـل ایـن اختلاف چیست؟
آیا واقعاً خریدار دچار کلاهبرداری شده است؟در حالیکه در سند نیز ۱۲۰ متر قید شده است.
واقعاً دلیل این اختلاف نظر چیست؟

• متراژ املاک در ترکیه با دو عدد بیان می شوند:
– متراژ خالص/نت(Net )
– متراژ ناخالص/بروت( Brut)

• منظور از متراژ بروت چیست؟

یک آپارتمان خالی که دارای بالکن نیز می باشد را در نظر بگیرید. اگـر کـلیـه دیـوارهـا را بردارید و آن را به یک فلت تبدیل کنید و از انتهای بالکن تا جلوی درب آسانسور را اندازه گیری نماییـد، عـددی کـه بـه دست می آیـد، همـان متراژ بروت است. به عبارت دیگر متراژ کف آپارتمان بـه عـلاوه مساحت بخش مشاعات مربوط به آن، همان متراژ بروت می باشد.

متراژ بروت = متراژ کف آپارتمان + مساحت مشاعات

حال آن کـه مـتـراژ خالـص قابل استفاده در آپارتمـان شامل مساحت خالص آشپزخانه، اتاق های خـواب، سالن، حمام و دستشویی و … مجموعـآ مـتـراژ نـت را تشکیل میدهند.
به همین دلیل متراژ نت ازمتراژ بروت کمتر می باشد.

مـتـراژ نـت < مـتـراژ بـروت نـت مـتـراژ بـروت

معاملات املاک در ترکیه با متـراژ بـروت انجام می شود و همان نیز در سند قیـد می شـود و بـرای همین است که وقتی مثلا آپارتمانی ۱۲۰ متری می خرید در نگاه دیگران ۹۰ متر به نظر می آید.
نتیجه آنکه اگر دنبال آپارتمانی به مساحت فرضاً ۶۰ متر هستید حداقل باید ۸۰ تا ۸۵ متری خرید کنید که ۶۰ متر مد نظر شما را تأمین کند.

پیام بگذارید