ترکیه: نظارت شبانه روزی بر نوار مرزی با ایران

26خرداد1401
0 نظر
ترکیه: نظارت شبانه روزی بر نوار مرزی با ایران

ترکیه: نظارت شبانه روزی بر نوار مرزی با ایران

وی با اشاره به احداث دیواری به ارتفاع 3 متر در مرز ایران و بیان اینکه در 83.6 کیلومتر از مرز استان آغری با ایران دیوار ساخته شده، گفت که بر بالای این دیوار نیز سیم خاردار تیغه‌ای نصب شده است.

نیروهای امنیتی ترکیه با استفاده از دوربین‌ها و حسگرهای ویژه 24 ساعته بر نوار مرزی با ایران نظارت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، عثمان وارآول، استاندار آغری ترکیه در گفتگو با خبرنگاران حین بازدید از نوار مرزی با ایران گفت که نیروهای امنیتی کشور با استفاده از دوربین‌ها و حسگرهای ویژه 24 ساعته بر نوار مرزی با ایران نظارت می‌کنند.

واراول با حضور در نوار مرزی با ایران به همراه شماری از فرمانداران شهرهای مرزی و نیروهای مرزبانی در جریان چگونگی نظارت بر مرزهای کشور قرار گرفت.

استاندار آغری تصریح کرد: در نوار مرزی با ایران دوربین‌های دید در شب، سنسورها و حسگرهای سیسمیک و سامانه‌های راداری که حرکات انسان‌ها و حیوانات را تشخیص می‌دهند نصب شده است. با استفاده از این سامانه‌ها و تجهیزات نیز حتی در صورت بدی شرایط آب و هوایی، تاریکی و مه امکان پیگیری تمامی حرکات و فعل و انفعالات در نوار مرزی فراهم شده است.

وی با اشاره به احداث دیواری به ارتفاع 3 متر در مرز ایران و بیان اینکه در 83.6 کیلومتر از مرز استان آغری با ایران دیوار ساخته شده، گفت که بر بالای این دیوار نیز سیم خاردار تیغه‌ای نصب شده است.

از سوی دیگر، با نصب و استفاده از تجهیزات و فن‌آوریهای نوین در مرزهای ترکیه با ایران، علاوه بر مقابله با مهاجرت غیرقانونی امکان مبارزه موثر نیروهای امنیتی ترکیه با قاچاقچیان و عناصر گروه تروریستی پ.ک.ک نیز فراهم شده است.

پیام بگذارید