اردوغان: پس از حل و فصل معضل مرتبط با تامین غلات و حبوبات به جامعه جهانی مژدگانی خواهیم داد

31تیر1401
0 نظر
اردوغان: پس از حل و فصل معضل مرتبط با تامین غلات و حبوبات به جامعه جهانی مژدگانی خواهیم داد

اردوغان: پس از حل و فصل معضل مرتبط با تامین غلات و حبوبات به جامعه جهانی مژدگانی خواهیم داد

اردوغان: پس از حل و فصل معضل مرتبط با تامین غلات و حبوبات به جامعه جهانی مژدگانی خواهیم داد

اردوغان: پس از حل و فصل معضل مرتبط با تامین غلات و حبوبات و امضای توافقنامه (کریدور حمل‌ونقل غلات در دریای سیاه) به جامعه جهانی مژدگانی خواهیم داد

منبع : ترکیه آناتولی

پیام بگذارید